firemná akcia na Táloch, 11.3.2017

Počas pôstu naša hudobná skupina nezaháľala. Boli sme pozvaní na firemnú akciu do hotela Partizán na Táloch. Veľký a pekný hotel, zahrali sme do tanca a na počúvanie zamestnancom f. Adler.