svadba v Podskalí, 20.5. 2017

Na túto svadbu sa naša hudobná skupina obzvlášť tešila, pretože nevesta je muzikantka – hrá na husliach vo folklórnom súbore Považan. Tak sme pohrali veľa ľudoviek, ale aj moderných skladieb, aj nevesta si zahrala, Považanci prišli očepčiť a zábava išla samospádom na parkete, aj pri našom stole až do rána bieleho :-)))